Welkom bij WOZ-ondersteuning

Uw adviseur voor gemeenten en samenwerkingsverbanden bij WOZ-taxatiewerkzaamheden.

Kwartaalbericht Agrarische grondmarkt 4e kwartaal 2019

Kwartaalbericht Agrarische grondmarkt 4e kwartaal 2019

3 februari 2020
Bron: Kadaster / Wageningen Economic Research / WOZ-datacenter

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 4e kwartaal van 2019 met 4% gestegen: van € 62.200 per ha in het 3e kwartaal naar € 64.700 per ha in het 4e kwartaal (figuur 1). Over heel 2019 is de grondprijs uitgekomen op € 61.900, 1,6% hoger dan in 2018 (€ 60.900 per ha). Dit blijkt uit het kwartaalbericht van het Kadaster en Wageningen Economic Research.

Prijzen van bouwland en grasland

De gemiddelde prijs van bouwland is in het 4e kwartaal van 2019 heel licht (1%) gedaald tot € 73.000 per ha. Over heel 2019 noteert bouwland een gemiddelde prijs € 71.200 per ha, ruim 3% meer dan in 2018 (€ 68.900 per ha).

In het 4e kwartaal van 2019 is de prijs van grasland met 6% toegenomen tot € 57.700. Over heel 2019 ligt de gemiddelde grondprijs van grasland op € 56.500, een fractie boven de gemiddelde prijs in 2018 (€ 56.000 per ha).

De prijs van snijmaisland is in het 4e kwartaal van 2019 afgenomen tot € 66.300 per ha, 2,5% minder dan in het 3e kwartaal (€ 68.000 per ha).

Grondmobiliteit

In het 4e kwartaal van 2019 is 17% minder landbouwgrond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor, respectievelijk 9.500 ha en 11.400 ha. Door het seizoenpatroon – waarbij de handel in het 3e kwartaal op een laag pitje staat – is een vergelijking met het voorgaande kwartaal niet zinvol. In heel 2019 is 29.400 ha grond verhandeld. Dat is veel minder dan in 2018 én 2017, toen 35.600 ha en 34.400 ha is overgedragen. De relatieve grondmobiliteit – de verhandelde oppervlakte afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – is afgenomen van 2,0% in 2018 tot 1,7% in 2019

Reacties zijn gesloten.
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial